Provozní řád

Návštěvní řád BEJBYcafe

Návštěvní řád BEJBYcafe

Vstupem do BEJBYcafe souhlasí návštěvník s provozním řádem BEJBYcafe a podřizuje se mu.

Návštěvník je povinen chovat se v prostorech BEJBYcafe takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní a aby svým chováním nezpůsobil zranění či jinou újmu jinému návštěvníku.

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou osobou (doprovodem), která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí rodič, nebo osoba, které bylo dítě svěřeno.

Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně odpovídá odpovědná osoba, která dítě doprovází. Vedení ani personál za případná zranění dětí neodpovídají.

Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a respektování našich zákazníků.

Nedodržení pravidel herny a agresivní, nebo nebezpečné chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného.

Vstupné 120 Kč  pro všechny děti, ostatní včetně rodičů zdarma.

Do prostoru kavárny BEJBYcafe je vstup povolen pouze bez bot, ale v ponožkách nebo čistých přezůvkách. Do herního prostoru je vstup povolen pouze v ponožkách. Vstup v obuvi je povolen pouze do vstupní části (šedá podlaha).

Ve vstupní části (šedá podlaha) je možno také zaparkovat kočárky.

Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, protiskluzové ponožky.

Všichni, kdo vstupují do herní části, nesmí mít u sebe nebo na sobě šperky, přezky, šály, nebo jiné ostré předměty. Tak aby nedošlo k poškození herny, nebo zdraví sebe, či jiných návštěvníků.

Návštěvník je při použití zařízení herny zodpovědný za škody způsobené svou nedbalostí a úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Pro zajištění bezpečnosti všech návštevníků se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky, zároveň je také zakázáno přenášet hračky z části pro menší děti do herny s konstrukcí, či do prostoru kavárny.

Je zakázáno lezení po síti konstrukce a lezení po skluzavkách v protisměru.

Doprovod může vstoupit se svými dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti.

Do BEJBYcafe je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností, osobám v karanténě nebo pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v naší kavárně s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v herní části BEJBYcafe přísně zakázána.

Atrakce je certifikovaná jako bezpečná v souladu s českými předpisy Evropské unie týkající se „ atrakcí a vybavení hřišť “ (Norma ČSN–EN–1176 a ČSN–EN–1177).

Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu.

Celý prostor BEJBYcafe (mimo WC) je monitorován kamerovým systémem za účelem, bezpečnosti návštěvníků.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

Platnost řádu od 25. 9. 2018